Wykłady

Warszawskie Spotkania Gastrologiczne 8-9 czerwca 2019

SESJA 1: Gastroenterologia ogólna

SESJA 2: Nieswoiste choroby zapalne jelit

SESJA 3: Mikrobiom, choroby jelit

SESJA 4: Przypadki i quiz

SESJA 5: Hepatologia

SESJA 6: Endoskopia

SESJA 7: Varia II