13. Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne

18 września 2010 r.

9.00-9.10 Otwarcie 13. WSG E. Butruk, J. Reguła (Warszawa)
9.10-10.35 SESJA 1:
Choroby Górnego Odcinka Przewodu Pokarmowego
Przewodniczący: E. Butruk (Warszawa), A. Nowak (Katowice)
9.10-9.30

9.30-9.40

Gorące tematy z Digestive Diseases Week 2010 w Nowym Orleanie
Dyskusja
J. Reguła (Warszawa)
9.40-10:00

10:00-10.10

Pięć najtrudniejszych problemów w diagnostyce i leczeniu choroby refluksowej
Dyskusja
T. Wocial (Warszawa)
10.10-10.25

10.25-10.35

Czy łączenie inhibitorów pompy protonowej z klopidogrelem i innymi tienopirydynami jest niebezpieczne?
Dyskusja
W. Bartnik (Warszawa)
10.35-11.20 Przerwa – kawa
11.20-12.50 SESJA 2: Endoskopia
Przewodniczący: T. Marek (Katowice), J. Reguła (Warszawa)
11.20-11.40

11.40-11.50

Metody hemostazy endoskopowej: co naprawdę działa?
Dyskusja
T. Marek (Katowice)
11.50-12.10

12.10-12.20

Confocal laser endomicroscopy: current status and perspectives
Discussion
R. Kiesslich (Moguncja)
12.20-12.40

12.40-12.50

Przeoczenie raka podczas kolonoskopii: przyczyny i skala zjawiska
Dyskusja
M. Kamiński (Warszawa)
12.50-13.50 Przerwa – lunch
13.50-15.20 SESJA 3: Varia I
Przewodniczący: G. Rydzewska (Warszawa), R. Tomecki (Warszawa)
13.50-14.10

14.10-14.20

Co każdy gastroenterolog powinien wiedzieć na temat częstych chorób odbytu: choroba hemoroidalna, szczeliny, przetoki, ropnie i świąd
Dyskusja
A. Dziki (Łódź)
14.20-14.40

14.40-14.50

Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Dyskusja
E. Nowakowska-Duława (Katowice)
14.50-15.10
15.10-15.20
Kliniczne aspekty guzów neuroendokrynnych
Dyskusja
W. Zgliczyński (Warszawa)
15.20-15.35 Przerwa – kawa
15.35-17.30 SESJA 4: Varia II i Quiz Endoskopowy
Przewodniczący: T. Starzyńska (Szczecin), J. Reguła (Warszawa)
15.35-15.55

15.55-16.05

Co każdy gastroenterolog powinien wiedzieć na temat depresji
Dyskusja
B. Habrat (Warszawa)
16.05-16.20

16.20-16.25

Współczesne strategie leczenia systemowego raka jelita grubego
Dyskusja
P.J. Wysocki (Poznań)
16.25-16.55 Kłopotliwe wyniki badań laboratoryjnych:
– izolowana hiperamylazemia
– izolowany wzrost aktywność GGTP
– podwyższona chromogranina A
A. Habior, A. Pawełas,
J. Reguła (Warszawa)
16.55-17.30 Quiz endoskopowy J. Pachlewski,
J. Reguła (Warszawa)

Niedziela, 19 września 2010 r.

9.00-10.30 SESJA 5: Choroby Wątroby
Przewodniczący: P. Milkiewicz (Szczecin), A. Habior (Warszawa)
9.00-9.20

9.20-9.30

Kwas ursodeoksycholowy w cholestatycznych chorobach wątroby: w jakich sytuacjach jest skuteczny?
Dyskusja
A. Habior (Warszawa)
9.30-9.50

9.50-10.00

Marskość wątroby: kiedy myśleć o przeszczepie i jak prowadzić pacjenta oczekującego na zabieg?
Dyskusja
P. Milkiewicz (Szczecin)
10.00-10.20

10.20-10.30

Znaczenie ultrasonografii endoskopowej w hepatologii
Dyskusja
A. Wiechowska-Kozłowska (Szczecin)
10.30-11.00 Przerwa – kawa
11.00-12.35 SESJA 6: Nieswoiste Choroby Zapalne Jelit (NChZJ)
Przewodniczący: A. Dobrowolska-Zachwieja (Poznań), W. Bartnik (Warszawa)
11.00-11.20
11.20-11.30
Optymalizacja leczenia tiopurynami
Dyskusja
A. Dobrowolska-Zachwieja (Poznań)
11.30-11.50

11.50-12.00

Wygojenie błony śluzowej – znaczenie rokownicze w NChZJ
Dyskusja
W. Bartnik (Warszawa)
12.00-12.15
12.15-12.25
Obrazy endoskopowe dysplazji i raka w NChZJ
Dyskusja
M. Kamiński (Warszawa)
12.25-12.35 Ogłoszenie wyników quizu endoskopowego J. Pachlewski, J. Reguła (Warszawa)
12.35-13.20 Przerwa – lunch
13.20-14.50 SESJA 7: Choroby Infekcyjne i Pasożytnicze
Przewodniczący: A. Dąbrowski (Białystok), T. Mach (Kraków)
13.20-13.40

13-40-13.50

Szczepionki w gastroenterologii: których chorych szczepić i przeciwko jakim chorobom?
Dyskusja
E. Duszczyk (Warszawa)
13.50-14.10
14.10-14.20
Lamblioza
Dyskusja
A. Wiercińska-Drapało (Warszawa)
14.20-14.40
14.40-14.50
Kandydiaza
Dyskusja
P. Rogalski (Białystok)
14.50-15.00 Zamknięcie 13. WSG E. Butruk, J. Reguła (Warszawa)