14. Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne

Sobota, 4 czerwca 2011 r.

9.00-9.10 Otwarcie 14. WSG E. Butruk, J. Reguła (Warszawa)
9.10-10.50 SESJA 1:
Choroby przełyku i żołądka
Przewodniczący: A. Nowak (Katowice), J. Reguła (Warszawa)
9.10-9.30

9:30-9.40

Gorące tematy z Digestive Diseases Week 2011 w Chicago
Dyskusja
J. Reguła (Warszawa)
9.40-9:55

9:55-10.05

Nietypowe postacie GERD – jak rozpoznać
i co robić?
Dyskusja
A. Dąbrowski (Białystok)
10.05-10.25

10.25-10.35

Mechanisms of action and therapy of functional disorders using herbal preparation – evidence based approach
Discussion
A. Madisch (Hannover)
10.35-10.45

10.45-10.50

STANDARD w PIGUŁCE: Zalecenia Maastricht 4 – 2010
Dyskusja
K. Przytulski (Warszawa)
10.50-11.20 Przerwa – kawa
11.20-12.55 SESJA 2: Nieswoiste choroby zapalne jelit
Przewodniczący: W. Bartnik (Warszawa), G. Rydzewska (Warszawa)
11.20-11.40

11.40-11.50

Infekcja Clostridium difficile i CMV w przebiegu NChZJ – co robić?
Dyskusja
M. Ćwikła (Warszawa)
11.50-12.05

12.05-12.15

Czy antybiotykoterapia może stać się leczeniem pierwszego rzutu w NChZJ oraz zespole jelita nadwrażliwego?
Dyskusja
W. Bartnik (Warszawa)
12.15-12.30

12.30-12.40

Inwazyjne i nieinwazyjne metody oceny aktywności NChZJ
Dyskusja
G. Rydzewska (Warszawa)
12.40-12.50

12.50-12.55

STANDARD w PIGUŁCE: Mechanizmy i leczenie niedokrwistości w NChZJ
Dyskusja
A. Pietrzak (Warszawa)
12.55-14.00 Przerwa – lunch
14.00-15.35 SESJA 3: Endoskopia
Przewodniczący: T. Starzyńska (Szczecin), T. Marek (Katowice)
14.00-14.15
14.15-14.25
Endoskopia – jak to robią Japończycy?
Dyskusja
A. Białek (Szczecin)
14.25-14.45
14.45-14.55
Stenting in gastroenterology – news
Dyskusja
M. Conio (San Remo)
14.55-15.10

15.10-15.20

Kapsułka do jelita grubego – czy już nadszedł
czas?
Dyskusja
E. Wrońska (Warszawa)
15.20-15.30

15.30-15.35

STANDARD w PIGUŁCE: Jak przygotować
przełyk i żołądek do dokładnego badania
endoskopowego?
Dyskusja
T. Marek (Katowice)
15.35-16.00 Przerwa – kawa
16.00-17.10 SESJA 4: Pytania kliniczne „z życia wzięte” i Quiz endoskopowy
Przewodniczący: J Reguła (Warszawa), W. Bartnik (Warszawa)
16.00-16.20 Pozornie typowe przypadki kliniczne Zespół ekspertów
16.20-16.40 Stłuszczenie wątroby przypadkowo stwierdzone w USG A. Habior (Warszawa)
16.40-17.10 Quiz endoskopowy J. Pachlewski, J. Reguła (Warszawa)

Niedziela, 5 czerwca 2011 r.

9.00-10.30 SESJA 5: Choroby wątroby
Przewodniczący: M. Hartleb (Katowice), A. Habior (Warszawa)
9.00-9.15
9.15-9.25
Nerki w chorobach wątroby
Dyskusja
M. Hartleb (Katowice)
9.25-9.40
9.40-9.50
Hepatologia dziecięca – aktualne problemy
Dyskusja
J. Pawłowska (Warszawa)
9.50-10.00

10.00-10.05

STANDARD w PIGUŁCE: Krwawienie z żylaków przełyku
Dyskusja
D. Celińska-Cedro (Warszawa)
10.05-10.20

10.20-10.30

Statyny i fibraty – co powinien wiedzieć gastroenterolog?
Dyskusja
B. Cybulska (Warszawa)
10.30-11.00 Przerwa – kawa
11.00-12.30 SESJA 6: Varia
Przewodniczący: T. Brzozowski (Kraków), M. Polkowski (Warszawa)
11.00-11.20

11.20-11.30

Modern technologies to better characterize pancreatic tumours
Dyskusja
L. Palazzo (Paryż)
11.30-11.45

11.45-11.55

Jak zapewnić bezpieczeństwo przewlekłego stosowania aspiryny?
Dyskusja
E. Nowakowska-Duława (Katowice)
11.55-12.10
12.10-12.20
Rak żołądka – nowości
Dyskusja
J. Reguła (Warszawa)
12.20-12.30 Ogłoszenie wyników quizu endoskopowego J. Reguła, J. Pachlewski (Warszawa)
12.30-13.15 Przerwa – lunch
13.15-14.55 SESJA 7: Choroby jelit
Przewodniczący: E. Małecka-Panas (Łódź), R. Tomecki (Warszawa)
13.15-13.30
13.30-13.40
Otyłość a rak jelita grubego
Dyskusja
M. Jarosz (Warszawa)
13.40-14.00
14.00-14.10
Choroba trzewna oporna na dietę
Dyskusja
T. Matysiak-Budnik (Nantes)
14.10-14.30

14.30-14.40

Rak jelita grubego z przerzutami do wątroby – dlaczego nie leczymy tych chorych właściwie i jak to zmienić?
Dyskusja
A. Deptała (Warszawa)
14.40-14.50

14.50-14.55

STANDARD w PIGUŁCE: Biegunka podróżnych – prewencja i leczenie
Dyskusja
T. Mach (Kraków)
14.55-15.00 Zamknięcie 14. WSG E. Butruk, J. Reguła (Warszawa)