15. Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne

Sobota, 26 maja 2012 r.

9.00-9.10 Otwarcie 15. WSG E. Butruk, J. Reguła
9.10-10.45 SESJA 1: Choroby przełyku i żołądka
Przewodniczący: A. Nowak, J. Reguła
9.10-9.25
9:25-9.35
Nowości z Digestive Diseases Week 2012
Dyskusja
A. Dąbrowski (Białystok)
9.35-9.55

9.55-10.05

DEBATA: Stosowanie inhibitorów pompy protonowej razem z klopidogrelem:
– jest niebezpieczne
– jest bezpieczne
Głosowanie i dyskusja

G. Rydzewska
J. Reguła
(Warszawa)

10.05-10.20

10.20-10.30

O czym trzeba pamiętać zapisując latami inhibitory pompy protonowej
Dyskusja
T. Wocial (Warszawa)
10.30-10.40

10.40-10.45

STANDARD w PIGUŁCE: Aktualne zasady leczenia infekcji H. pylori
Dyskusja
A. Pawełas (Warszawa)
10.45-11.20 Przerwa – kawa
11.20-12.15 SESJA 2: Sympozjum specjalne na temat endoskopowej dyssekcji podśluzówkowej (ESD)
Przewodniczący: E. Butruk, T. Starzyńska, J. Reguła
11.20-11.35
11.35-11.40
ESD – doświadczenia polskie
Dyskusja
A. Białek (Szczecin)
11.40-12.05
12.05-12.15
ESD history and future – simple is hard
Discussion
T. Gotoda (Japonia)
12:15-13.05 SESJA 3: Endoskopia
Przewodniczący: E. Butruk, T. Starzyńska, J. Reguła
12.15-12.35

12.35-12.45

Perforacja w czasie kolonoskopii – jak rozpoznać, jak leczyć
Dyskusja
R. Kaczor (Katowice)
12.45-13.00
13.00-13.05
Nowe możliwości poprawy jakości kolonoskopii
Dyskusja
M. Rupiński, B. Kotowski (Warszawa)
13.05-14.05 Przerwa – lunch
14.05-15.20 SESJA 4: Nieswoiste choroby zapalne jelit (NChZJ)
Przewodniczący: W. Bartnik, G. Rydzewska
14.05-14.25
14.25-14.35
Nowości w leczeniu NChZJ
Dyskusja
W. Bartnik (Warszawa)
14.35-14.55
14.55-15.05
Jak uniknąć raka w NChZJ
Dyskusja
E. Zagórowicz (Warszawa)
15.05-15.15

15.15-15.20

STANDARD w PIGUŁCE: Zaostrzenie NChZJ spowodowane infekcją C. difficile lub wirusem cytomegalii
Dyskusja
A. Pietrzak (Warszawa)
15.20-15.45 Przerwa – kawa
15.45-17.15 SESJA 5: Pytania kliniczne „z życia wzięte” i quiz endoskopowy
Przewodniczący: J. Reguła, W. Bartnik
15.45-16.30
16.30-16.40
Pytania kliniczne „z życia wzięte”
Dyskusja
Zespół ekspertów
16.40-17.15 Quiz endoskopowy J. Pachlewski, J. Reguła (Warszawa)

Niedziela, 27 maja 2012 r.

9.00-10.30 SESJA 6: Choroby wątroby
Przewodniczący: A. Wiercińska-Drapało, M. Hartleb
9.00-9.15

9.15-9.25

Zioła i suplementy diety a ryzyko uszkodzenia wątroby
Dyskusja
A. Habior (Warszawa)
9.25-9.40

9.40-9.50

Najczęstsze błędy w diagnostyce i leczeniu wodobrzusza
Dyskusja
M. Hartleb (Katowice)
9.50-10.05

10.05-10.15

Hemochromatoza – zasady rozpoznawania
i leczenia
Dyskusja
W. Zych (Warszawa)
10.15-10.25

10.25-10.30

STANDARD w PIGUŁCE: postępy w leczeniu zakażenia wirusem hepatitis C
Dyskusja
T. Mach (Kraków)
10.30-11.00 Przerwa – kawa
11.00-12.30 SESJA 7: Varia
Przewodniczący: T. Brzozowski, M. Polkowski
11.00-11.15
11.15-11.25
Eozynofilowe choroby przewodu pokarmowego
Dyskusja
A. Rogowska (Warszawa)
11.25-11.45

11.45-11.55

Guzy trzustki – nakłucie, kontrast czy
elastografia
Dyskusja
M. Polkowski (Warszawa)
11.55-12.10
12.10-12.20
Nietypowe postacie zapalenia trzustki
Dyskusja
T. Marek (Katowice)
12.20-12.30 Ogłoszenie wyników quizu endoskopowego J. Reguła, J. Pachlewski (Warszawa)
12.30-13.15 Przerwa – lunch
13.15-14.55 SESJA 8: Choroby jelit
Przewodniczący: E. Małecka-Panas, R. Tomecki
13.15-13.30

13.30-13.40

Flora bakteryjna jelita a otyłość i rak jelita
grubego
Dyskusja
W. Marlicz (Szczecin)
13.40-14.00
14.00-14.10
Ostre i przewlekłe niedokrwienie jelit
Dyskusja
E. Nowakowska-Duława (Katowice)
14.10-14.30

14.30-14.40

Czego powinien oczekiwać histopatolog
od endoskopisty a endoskopista
od histopatologa
Dyskusja
J. Reguła, A. Mróz (Warszawa)
14.40-14.50

14.50-14.55

STANDARD w PIGUŁCE: Nadzór po polipektomii w jelicie grubym
Dyskusja
MF. Kamiński (Warszawa)
14.55-15.00 Zamknięcie 15. WSG E. Butruk, J. Reguła