16. Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne

Sobota, 15 czerwca 2013 r.

9.00-9.10 Otwarcie 16. WSG E. Butruk, J. Reguła
9.10-10.45 SESJA 1: Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego
Przewodniczący: A. Nowak, J. Reguła
9.10-9.25
9:25-9.35
Nowości z Digestive Diseases Week 2013
Dyskusja
A. Dąbrowski (Białystok)
9.35-10.00

10.00-10.10

DEBATA: Czy długotrwałe leczenie inhibitorami pompy protonowej jest bezpieczne

– nie

– tak

Głosowanie i dyskusja

G. Wallner (Lublin)
W. Marlicz (Szczecin)

T. Wocial (Warszawa)
W. Marlicz (Szczecin)

10.10-10.25

10.25-10.30

Nowe możliwości leczenia zakażenia Helicobacter pylori
Dyskusja
W. Bartnik (Warszawa)
10.30-10.40

10.40-10.45

STANDARD w PIGUŁCE: Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego
Dyskusja
R. Kaczor (Katowice)
10.45-11.20 Przerwa – kawa
11.20-13.05 SESJA 2: Endoskopia
Przewodniczący: E. Butruk, T. Starzyńska
11.20-11.35
11.35-11.40
Nietypowe powikłania endoskopii
Dyskusja
T. Marek (Katowice)
11.40-12.05

12.05-12.15

Guzy torbielowate trzustki – diagnostyka i leczenie
Dyskusja
M. Polkowski (Warszawa)
12.15-12.35

12.35-12.45

DEBATA: Leczenie perforacji po polipektomii
– chirurgiczne
– endoskopowe/ zachowawcze
Głosowanie i dyskusja
G. Wallner (Lublin)
J. Reguła (Warszawa)
12.45-13.00

13.00-13.05

STANDARD w PIGUŁCE: Zasady przygotowania jelita do kolonoskopii
Dyskusja
M. Kamiński (Warszawa)
13.05-14.05 Przerwa – lunch
14.05-15.20 SESJA 3: Nieswoiste choroby zapalne jelit (NChZJ)
Przewodniczący: W. Bartnik, G. Rydzewska
14.05-14.25
14.25-14.35
Czy leczenie zmieniło naturalny przebieg NCHZJ
Dyskusja
E. Zagórowicz (Warszawa)
14.35-14.55

14.55-15.05

Nowości w leczeniu NCHZJ gotowe do stosowania w praktyce
Dyskusja
W. Bartnik (Warszawa)
15.05-15.15

15.15-15.20

Badanie kalprotektyny w stolcu – jak, u kogo i po co
Dyskusja
A. Pawełas (Warszawa)
15.20-15.45 Przerwa – kawa
15.45-17.15 SESJA 4: Pytania kliniczne „z życia wzięte” i quiz endoskopowy
Przewodniczący: J. Reguła, W. Bartnik
15.45-16.30
16.30-16.40
Problemy kliniczne „z życia wzięte”
Dyskusja
Zespół ekspertów
16.40-17.15 Quiz endoskopowy J. Pachlewski, J. Reguła (Warszawa)

Niedziela, 16 czerwca 2013 r.

9.00-10.30 SESJA 5: Choroby wątroby
Przewodniczący: M. Hartleb, R. Flisiak
9.00-9.15

9.15-9.25

Współczesne leczenie wirusowych
zapaleń wątroby – co jest dostępne
w Polsce
Dyskusja
R. Flisiak (Białystok)
9.25-9.40

9.40-9.50

Włóknienie w wątrobie – nowości w diagnostyce i leczeniu
Dyskusja
A. Habior (Warszawa)
9.50-10.05

10.05-10.15

Zmiana ogniskowa w wątrobie – algorytm postępowania
Dyskusja
M. Hartleb (Katowice)
10.15-10.25

10.25-10.30

STANDARD w PIGUŁCE: Stłuszczenie wątroby w USG i co dalej
Dyskusja
K. Skoczylas (Warszawa)
10.30-11.00 Przerwa – kawa
11.00-12.30 SESJA 6: Varia
Przewodniczący: T. Brzozowski, J. Reguła
11.00-11.15
11.15-11.25
Operacja bariatryczna i co dalej
Dyskusja
M. Walicka, E. Marcinowska-Suchowierska (Warszawa)
11.25-11.45

11.45-11.55

Nowości w walce z nadużywaniem
alkoholu
Dyskusja
B. Habrat (Warszawa)
11.55-12.10

12.10-12.20

Praktyczne zastosowanie pro-/prebiotyków – AD 2013
Dyskusja
H. Szajewska (Warszawa)
12.20-12.30 Ogłoszenie wyników quizu endoskopowego J. Reguła, J. Pachlewski (Warszawa)
12.30-13.15 Przerwa – lunch
13.15-14.55 SESJA 7: Choroby jelit
Przewodniczący: E. Małecka-Panas, R. Tomecki
13.15-13.30
13.30-13.40
Gruczolak jelita grubego z rakiem
Dyskusja
J. Reguła (Warszawa)
13.40-14.05

14.05-14.15

Jak w Polsce leczy się raka jelita
grubego – głosy chirurga, onkologa
i radioterapeuty
Dyskusja
A. Rutkowski, L. Wyrwicz, K. Bujko (Warszawa)
14.15-14.30

14.30-14.40

Dootrzewnowa chemioterapia w hipertermii (HIPEC)
Dyskusja
W. Polkowski (Lublin)
14.40-14.50

14.50-14.55

STANDARD w PIGUŁCE: Clostridium difficile – raport z pola walki
Dyskusja
A. Pietrzak (Warszawa)
14.55-15.00 Zamknięcie 16. WSG E. Butruk, J. Reguła