2018 – Program

Sobota, 16 czerwca 2018 r.

9.00-9.10 Otwarcie 21. WSG J. Reguła, B. Kotowski
9.10-10.50

SESJA 1: Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego

Przewodniczący: A. Dąbrowski, B. Kotowski, J. Reguła

9.10-9.30 Nowości z DDW J. Reguła (Warszawa)
9.30-9.40 Dyskusja
9.40-9.55 Prawidłowe, nieprawidłowe zastosowanie inhibitorów pompy protonowej A. Dąbrowski (Białystok)
9.55-10.05 Dyskusja
10.05-10.25 Nietolerancje pokarmowe – jak diagnozować i leczyć D. Waśko-Czopnik (Wrocław)
10.25-10.35 Dyskusja
10.35-10.45 STANDARD w PIGUŁCE: Leki przeciwkrzepliwe w endoskopii – nowości E. Nowakowska-Duława (Katowice)
10.45-10.50 Dyskusja
10.50-11.20 Przerwa – kawa
11.20-12.55

SESJA 2: Nieswoiste choroby zapalne jelit

Przewodniczący: W. Bartnik, E. Zagórowicz, P. Eder

11.20-11.40 Miejsce nowych leków w algorytmie leczenia IBD E. Zagórowicz (Warszawa)
11.40-11.50 Dyskusja
11.50-12.05 Czy można przewidzieć dalszy przebieg choroby Crohna? Jak reagować? P. Radwan (Lublin)
12.05-12.15 Dyskusja
12.15-12.30 Rola biomarkerów w ocenie aktywności NCHZJ – praktyczna przydatność P. Eder (Poznań)
12.30-12.40 Dyskusja
12.40-12.50 STANDARD w PIGUŁCE: „Nie-biologiczne” leczenie NCHZJ T. Rawa (Warszawa)
12.50-12.55 Dyskusja
12.55-14.05 Przerwa – lunch
14.05-15.10

SESJA 3: Endoskopia

Przewodniczący: T. Starzyńska, M. Bugajski

14.05-14.20 Zastosowanie CO2 do endoskopii – przydatność i bezpieczeństwo (czy monitorowanie jest potrzebne?) M. Bugajski (Warszawa)
14.20-14.30 Dyskusja
14.30-14.45 Kontrowersja – czy leczenie dysplazji małego stopnia w przełyku Barretta jest potrzebne? T. Marek (Katowice)
14.45-14.55 Dyskusja
14.55-15.15 Choroby dróg żółciowych po przeszczepieniu wątroby – leczenie endoskopowe M. Pracki (Warszawa)
15.15-15.25 Dyskusja
15.25-15.35 STANDARD w PIGUŁCE: Przygotowanie do kolonoskopii w szczególnych sytuacjach R. Franczyk (Warszawa)
15.35-15.40 Dyskusja
15.40-16.05 Przerwa – kawa
16.05-17.15

SESJA 4: Przypadki i quiz endoskopowy

Przewodniczący: H. Cichoż-Lach, T. Rawa

16.05-16.25 Prezentacja ciekawych przypadków – w tym pytania do ekspertów K. Dąbkowski (Szczecin) N. Pilonis (Warszawa)
16.25-16.35 Dyskusja
16.35-17.15 Quiz endoskopowy J. Pachlewski (Warszawa)

Niedziela, 17 czerwca 2017 r.

9.00-10.30

SESJA 5: Choroby wątroby

Przewodniczący: T. Mach, A. Pawełas

9.00-9.15 Stłuszczenie wątroby – co robić aby nie doszło do marskości wątroby? M. Hartleb (Katowice)
9.15-10.25 Dyskusja
9.25-9.40 Biopsja wątroby, kiedy, u kogo i najważniejsze – po co? P. Milkiewicz (Warszawa)
9.40-9.50 Dyskusja
9.50-10.10 Zespół metaboliczny – mechanizmy wpływu na przewód pokarmowy M. Bąk (Warszawa)
10.10-10.15 Dyskusja
10.15-10.25 STANDARD w PIGUŁCE: Nowe leki w hepatologii dostępne w Polsce T. Mach (Kraków)
10.25-10.30 Dyskusja
10.30-11.00 Przerwa – kawa
11.00-12.40

SESJA 6: Varia I

Przewodniczący: K. Adrych, A. Pietrzak

11.00-11.20 Komórki macierzyste w leczeniu przetok w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Czy są już twarde dane? A. Pietrzak, K. Borycka-Kiciak (Warszawa)
11.20-11.30 Dyskusja
11.30-11.45 Operacje bariatryczne w praktyce W. Tarnowski (Warszawa)
11.45-11.55 Dyskusja
11.55-12.05 STANDARD w PIGUŁCE: Czy każdy chory z zakażeniem Helicobacter pylori powinien być leczony? Aktualne stanowisko. K. Adrych (Gdańsk)
12.05-12.10 Dyskusja
12.10-12.30 Ciążkie oporne na leczenie zaparcie – jak rozpoznać i jak leczyć? A. Mulak (Wrocław)
12.30-12.40 Dyskusja
12.40-13.15 Przerwa – lunch
13.15-14.55

SESJA 7: Varia II

Przewodniczący:E. Małecka-Panas, W. Bartnik, B. Kotowski

13.15- 13.25 Ogłoszenie wyników quizu endoskopowego J. Reguła (Warszawa)
13.25-13.40 Czy mikrobiotę jelitową można skutecznie modyfikować? Czy można wpływać na oś jelito-mózg? B. Skrzydło-Radomańska (Lublin)
13.40-13.50 Dyskusja
13.50-14.05 Nowości w programach terapeutycznych w onkologii przewodu pokarmowego – co powinien wiedzieć gastroenterolog? D. Prószyński (Warszawa)
14.05-14.15 Dyskusja
14.15-14.30 Leki naturalne w gastroenterologii (SW5, olejek miąty pieprzowej i inne) G. Rydzewska (Warszawa)
14.30-14.40 Dyskusja
14.40-14.50 STANDARD w PIGUŁCE: „Czujność onkologiczna w praktyce gastroenterologicznej” A. Pietrzak (Warszawa)
14.50-14.55 Dyskusja
14.55-15.00 Zamkniącie 21. WSG J. Reguła, B. Kotowski