11. Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne

Sobota, 16 czerwca 2007 r.

9.00-9.10 Otwarcie 11. WSG E. Butruk,
M. Polkowski
9.10-10.30 SESJA 1:
Choroby Przełyku i Żołądka
Przewodniczący: A. Dąbrowski (Białystok), T. Starzyńska (Szczecin)
9.10-9.25

9.25-9.35

NERD: rozpoznawanie, klasyfikacja, znaczenie
kliniczne
Dyskusja
J. Reguła (Warszawa)
9.35-9.50

9.50-10.00

Monitorowanie pH i impedancji w przełyku: czy już czas na zastosowanie w praktyce?
Dyskusja
T. Wocial (Warszawa)
10.00-10.20
10.20-10.30
Choroba wrzodowa A.D. 2007
Dyskusja
W. Bartnik (Warszawa)
10.30 -11.00 Przerwa – kawa
11.00-13.00 SESJA 2:
Wykłady Specjalne i Varia
Przewodniczący: J. Reguła (Warszawa), G. Rydzewska (Warszawa)
Wykłady Specjalne
11.00-11.25
11.25-11.35
The future of gastroenterology
Discussion
G. Tytgat (Amsterdam)
11.35-12.00

12.00-12.10

Surveillance after colorectal polypectomy
and surgery for cancer
Discussion
S. Winawer (Nowy Jork)
Varia
12.10-12.25

12.25-12.35

USG z kontrastem w różnicowaniu zmian ogniskowych
w wątrobie
Dyskusja
I. Gierbliński (Warszawa)
12.35-12.50

12.50-13.00

Leczenie radioizotopowe guzów neuroendokrynnych (GEP-NET)
Dyskusja
JB. Ćwikła (Warszawa)
13.00-14.00 Przerwa – lunch
14.00-15.30 SESJA 3:
Endoskopia
Przewodniczący: T. Marek (Katowice), J. Reguła (Warszawa)
14.00-14.20
14.20-14.30
Narrow Band Imaging
Discussion
J. Bergman (Amsterdam)
14.30-14.4514.45-14.55

Endoskopowe leczenie krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego pochodzenia nie-żylakowego
Dyskusja
E. Nowakowska-Duława (Katowice)
14.55-15.20
15.20-15.30
Sedacja do zabiegów endoskopowych: DEBATA
Dyskusja
E. Mayzner-Zawadzka (Warszawa)
i panel ekspertów
15.30-15.50 Przerwa – kawa
15.50-17.10 SESJA 4:
Ciekawe Przypadki i Quiz Endoskopowy
Przewodniczący: M. Polkowski (Warszawa)
15.50-16.20 Pani Blada po raz czwarty w tym roku krwawi z przewodu pokarmowego. W gastroskopii i kolonoskopii nie stwierdzono źródła krwawienia… E. Wrońska,
M. Polkowski (Warszawa)
16.20-16.40 Pan Netowski podczas kolonoskopii przesiewowej miał usunięty 9 mm polip odbytnicy. Badanie histopatologiczne wykazało utkanie guza neuroendokrynnego… A. Pawełas,
M. Polkowski (Warszawa)
16.40-17.10 Quiz endoskopowy J. Pachlewski, J. Reguła (Warszawa)

Niedziela, 17 czerwca 2007 r.

9.00-10.40 SESJA 5:
Choroby Wątroby
Przewodniczący: A. Habior (Warszawa), M. Hartleb (Katowice)
9.00-9.15
9.15-9.25
Wyzwania współczesnej hepatologii
Dyskusja
A. Habior (Warszawa)
9.25-9.40
9.40-9.50
NASH – problem ważny czy nie?
Dyskusja
M. Hartleb (Katowice)
9.50-10.05
10.05-10.15
Postępowanie w ostrej niewydolności wątroby
Dyskusja
P. Milkiewicz (Szczecin)
10.15-10.30

10.30-10.40

Profilaktyka i leczenie krwawienia z żylaków
przełyku
Dyskusja
R. Paluszkiewicz (Warszawa)
10.40-11.10 Przerwa – kawa
11.10-12.40 SESJA 6:
Nieswoiste Choroby Zapalne Jelit
Przewodniczący: W. Bartnik (Warszawa), E. Małecka-Panas (Łódź)
11.10-11.35

11.35-11.45

Diagnostyka i leczenie choroby Crohna:
co wynika z Europejskiego Konsensusu ECCO?
Dyskusja
W. Bartnik, R. Tomecki,
E. Zagórowicz (Warszawa)
11.45-12.05
12.05-12.15
Management of acute severe colitis
Discussion
M. Lukaš (Praga)
12.15-12.30

12.30-12.40

Probiotyki w leczeniu nieswoistych chorób
zapalnych jelit
Dyskusja
H. Szajewska (Warszawa)
12.40-13.10 Przerwa – lunch
13.10-14.50 SESJA 7:
Gastroekspres
(przegląd najważniejszych wydarzeń w gastroenterologii 2006-2007)
Przewodniczący: M. Polkowski (Warszawa)
12 min Choroba refluksowa i przełyk Barretta T. Marek (Katowice)
12 min Endoskopia M. Rupiński (Warszawa)
12 min Zaburzenia czynnościowe A. Pawełas (Warszawa)
12 min Choroby trzustki G. Jurkowska (Białystok)
12 min Nieswoiste choroby zapalne jelit E. Zagórowicz (Warszawa)
12 min Gastroenterologia dziecięca P. Socha (Warszawa)
12 min Radiologia gastoenterologiczna A. Rogowska (Warszawa)
12 min Choroby wątroby W. Zych (Warszawa)
14.50-15.00 Zamknięcie 11. WSG E. Butruk, M. Polkowski