18. Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne

Sobota, 6 czerwca 2015 r.

9.00-9.05 Otwarcie 18. WSG E Butruk, J Reguła
9.05-10.45

SESJA 1: Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego

Przewodniczący: A Dąbrowski, J Reguła

9.05-9.20 Nowości z DDW J Reguła (Warszawa)
9.20-9.30 Dyskusja
9.30-9.45 Wpływy H. pylori poza przewodem pokarmowym P Albrecht (Warszawa)
9.45-10.00 Dyskusja
10.00-10.20 Special lecture: Gastroenterology in Europe: Making the Future M Farthing (UK)
10.20-10.30 Dyskusja
10.30-10.40 STANDARD w PIGUŁCE: Długoterminowe leczenie aspiryną i inhibitorem pompy protonowej A Solarska-Półchłopek (Warszawa)
10.40-10.45 Dyskusja
10.45-11.15 Przerwa – kawa
11.15-12.40

SESJA 2: Nieswoiste choroby zapalne jelit

Przewodniczący: W Bartnik, G Rydzewska

11.15-11.25 Powikłania sercowo-naczyniowe NCHZJ A Pietrzak (Warszawa)
11.25-11.35 Dyskusja
11.35-11.50 Steroidooporność i steroidozależność – co robić? P Radwan (Lublin)
11.50-12.00 Dyskusja
12.00-12.15 Organizacyjne i praktyczne aspekty leczenia biologicznego NCHZJ w Polsce G Rydzewska (Warszawa)
12.15-12.25 Dyskusja
12.25-12.35 STANDARD w PIGUŁCE: Leczenie NCHZJ w czasie ciąży i karmienia M Kłopocka (Bydgoszcz)
12.35-12.40 Dyskusja
12.40-13.50 Przerwa – lunch
13.50-15.35

SESJA 3: Endoskopia

Przewodniczący: T Starzyńska, MF Kamiński

13.50-14.05 POEM – doświadczenia własne A Białek (Szczecin)
14.05-14.15 Dyskusja
14.15-14.30 Prewencja OZT w czasie ECPW – wytyczne T Marek (Katowice)
14.30-14.40 Dyskusja
14.40-14.50 STANDARD w PIGUŁCE: Rak żołądka – co powinien wiedzieć endoksopista? J Reguła (Warszawa)
14.50-14.55 Dyskusja
14.55-15.05 Warsztaty endoskopowe – poprawa jakości endoskopii MF Kamiński (Warszawa)
15.05-15.10 Dyskusja
15.10-15.35 Przerwa – kawa
15.35-17.10

SESJA 4: Pytania kliniczne „z życia wzięte” i quiz endoskopowy

Przewodniczący: K Adrych, W Bartnik

15.35-16.20 Problemy kliniczne „z życia wzięte”: wysokie stężenie Ca 19-9 we krwi, osteoporoza/osteopenia w NCHZJ, „radiolog opisał małe IPMN w trzustce” Prezenterzy: M Gawron-Kiszka (Katowice), J Wasielica-Berger (Białystok), A Drobińska (Gdańsk) + eskperci: M Hartleb, A Dąbrowski, K Adrych
16.20-16.30 Dyskusja
16.30-17.10 Quiz endoskopowy J Pachlewski, J Reguła

Niedziela, 7 czerwca 2015 r.

9.00-10.30

SESJA 5: Choroby wątroby

Przewodniczący: P Milkiewicz, A Habior

9.00-9.15 Komórki gwiaździste kluczowe w procesie włóknienia w wątrobie A Habior (Warszawa)
9.15-9.25 Dyskusja
9.25-9.40 Postępowanie w zakrzepicy żyły wrotnej w marskości wątroby P Milkiewicz (Warszawa)
9.40-9.50 Dyskusja
9.50-10.05 Aktualne leczenie raka wątrobowo-komórkowego M Hartleb (Katowice)
10.05-10.15 Dyskusja
10.15-10.25 STANDARD w PIGUŁCE:Leczenie encefalopatii wątrobowej E Nowakowska-Duława (Katowice)
10.25-10.30 Dyskusja
10.30-11.00 Przerwa – kawa
11.00-12.35

SESJA 6: Choroby jelit

Przewodniczący: K Linke, R Tomecki

11.00-11.15 Choroby zależne od glutenu- nowe klasyfikacje, nowe leczenie W Bartnik (Warszawa)
11.15-11.25 Dyskusja
11.25-11.45 Special lecture: Ulcerative colitis – from clnical experiance to real life data A Armuzzi (Włochy)
11.45-11.55 Dyskusja
11.55-12.10 Jak wykonywać kolonoskopie bez znieczulenia? E Wrońska (Warszawa)
12.10-12.20 Dyskusja
12.20-12.30 STANDARD w PIGUŁCE: Leczenie choroby uchyłkowej okrężnicy J Reguła (Warszawa)
12.30-12.35 Dyskusja
12.35-13.20 Przerwa – lunch
13.20-15.05

SESJA 7: Varia

Przewodniczący: A Nowak, M Polkowski

13.20-13.30 Ogłoszenie wyników quizu endoskopowego J Pachlewski /J Reguła
13.30-13.45 Czy probiotyki modyfikują mikrobiom jelitowy? H Szajewska(Warszawa)
13.45-13.55 Dyskusja
13.55-14.10 Postępy w leczeniu chorób trzustki A Dąbrowski (Białystok)
14.10-14.20 Dyskusja
14.20-14.35 Leczenie dietetyczne zespołu jelita nadwrażliwego W Januszewicz
14.35-14.45 Dyskusja
14.45-15.00 STANDARD w PIGUŁCE: Kiedy nie należy kierować na EUS i dlaczego A Wiechowska-Kozłowska (Szczecin)
15.00-15.05 Dyskusja
15.05-15.10 Zamknięcie 18. WSG E Butruk, J Reguła