Kontakt

Polska Fundacja Gastroenterologii

ul. Jarosława Dąbrowskiego 75A lok.10
02-571 Warszawa
Tel. +48 22 848 28 93

biuro@pfgastro.pl

Adres do korespondencji

ul. Waryńskiego 10A
00-631 Warszawa

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP

ul. Wilhelma Roentgena 5
02-781 Warszawa
Tel. 22 546 23 28